Read MoreRead MoreRead MoreRead More
Uvijeti
najma

Nazovite nas +385 51 237 176

Uvjeti najma

 • Uplata (25% posto od cijene najma) se ostvaruje pismenom prijavom.
 • Potvrda uvjeta najma se ostvaruje prilikom dobivanja potvrde o uplati od strane iznajmljivača.
 • Ostatak uplate se izvršava 30 dana prije početka najma apartmana.
 • Struja, voda, korištenje klima uređaja i WiFi internet veze uračunati su u cijenu najma.
 • U cijenu najma sadržana je i boravišna pristojba.
 • Grijanje apartmana se zaračunava posebna.
 • Završno čišćenje apartmana zaračunava se paušalno u iznosu koji je naveden u cjeniku, a uplaćuje se prilikom uplate najma.
 • Svi gosti moraju biti prijavljeni Turističkoj zajednici u koju svrhu se osobni dokumenti moraju predati iznajmljivaču koji je dužan u najkraćem roku izvršiti prijavu gostiju te vratriti osobne dokumente gostu.
 • Na dan dolaska apartman je na raspolaganju od 16 00h.
 • Na dan odlaska apartman se maora napustiti do 10 00 h.
 • U apartmanu nesmiju stanovati više osoba nego je prijavljeno. U dogovoru s iznajmljivačem dozvoljen je boravak jedne osobe više što se posebnop obračunava. Na prostoru oko apartmana nije dozvoljeno postavlčjanje šatora ili kamp kućice.
 • Namještaj i sva oprema apartmana moraju se koristiti na odgovarajući način i pažljivo.
 • Prilikom napuštanja apartmana namještaj i oprema moraju biti u ispravnom stanju. Gost koji iznajmi apartman je odgovoran za štetu koja nastaje usljed neisprasvnog korištenja iznajmljenog stana i stvariju u njemu i oko njega.
 • Nastalu štetu gost je dužan prijaviti iznajmljivaču te po potrebi istu nadoknaditi.
 • Uvjeti otkazivanja najma:
 • Ako se apartman otkaže do 45 dana prije početka najma stanodavac zadržava iznos predujma ( 20% od ukupnog iznosa najma). Ako se stan otkaže 30 dana prije početka najma gost je obavezan platiti 50% ugovorenog ukupnog iznosa najma.
 • Kod otkazivanja u roku kraćem od 30 dana prije početka najma te u8 slučaju prijevremenog napuštasnja apartmana zadržava se cijeli iznos najama.
 • Potpisnik prihvaća ove uvjete najma apartmana za sebe i za sve osobe koje s njim borave u apartmanu.